Message from EAI President regarding COVID-19
EAI banner

Technical Program Committee

Shravan Garlapati, Virginia Tech University

Xiaojun Hei, Huazhong University of Science and Technology, China

Peng Liu, Hangzhou Dianzi University, China

Shengli Pan, China University of Geosciences (Wuhan), China

Tian Wang, Huaqiao University, China

Xiaoyan Wang, Ibaraki University, Japan

Xiaobo Zhou, Tianjin University, China

Shigeng Zhang, Central South University, China

EAI Institutional Members